Το Web & Email hosting είναι μια υπηρεσία φιλοξενίας η οποία επιτρέπει σε ένα χρήστη (ιδιώτη, οργανισμό ή εταιρία) να “ανεβάσει” στο διαδίκτυο το site του και να είναι προσβάσιμο σε όλους του χρήστες του διαδικτύου, όπως και να διαχειρίζεται αμέτρητους λογαριασμούς email που θα έχει στην κατοχή του με σκοπό την επικοινωνία με άλλους χρήστες του διαδικτύου.

Το Recover παρέχει υπηρεσίες Shared Web Hosting, που σημαίνει ότι παρέχει χώρο φιλοξενίας για κάθε πακέτο, σε κοινόχρηστους servers, σε αξιόπιστο Data Center στην Ελλάδα, Ευρώπη και Αμερική.